Zarządzenie Nr 66/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie ustalenia ceny za usługę wywozu nieczystości płynnych

     Na podstawie uchwały nr XVIII/99/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Mielnik uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, Nr 147 poz. 1722 z dn. 20 czerwca 2005r.).

§ 1. Ustalam cenę za usługę wywozu nieczystości płynnych świadczone samochodem asenizacyjnym marki DAF w wysokości:

1) I strefa: Mielnik, Radziwiłłówka, Moszczona Królewska, Osłowo, Mętna, Wajków- koszt wywozu 1m3 nieczystości płynnych- 12,35 zł
2) II strefa: Sutno, Niemirów, Adamowo, Maćkowicze, Kudelicze- koszt wywozu 1m3 nieczystości płynnych- 15,20 zł
3) III strefa: Wilanowo, Tokary, Homoty, Pawłowicze, Oksiutycze- koszt wywozu 1m3 nieczystości płynnych- 16,25 zł

§ 2. Dla ilości miejszej niż 3m3 przyjmuje się opłatę jak dla 3m3 .

§ 3. Ustalone ceny są cenami netto, do których zostanie doliczony należny podatek VAT.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2011r. 

  Wójt Gminy Mielnik

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 66/11 (PDF, 70,51 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 66/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia ceny za usługę wywozu nieczystości płynnych

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-11-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-12-01

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-12-01

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-12-01