Zarządzenie Nr 67/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 7 grudnia 2011 r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą ,,Dostawa paliw płynnych oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych do samochodów służbowych Urzędu Gminy Mielnik w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

     N podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t. jed. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) oraz Regulaminu Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem Nr 64/11 z dnia 21 listopada 2011r. zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą ,,Dostawa paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych Urzędu Gminy Mielnik w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r." zwany dalej Zespołem Roboczym w składzie: 

1. Leszek Andrzej Dzierzkowski - przewodniczący komisji, 
2. Urszula Gniadek - sekretarz komisji, 
3. Karol Dobrzaniecki - członek komisji. 

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w § 5 Regulaminu Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 67/11 (PDF, 72,73 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 67/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-12-07

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-12-10

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-12-10

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-12-10