Zarządzenie Nr 69/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 19 grudnia 2011 r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą Wykonanie dokumentacji technicznej ,,Budowa drogi żwirowej dojazdowej do gruntów rolnych na działkach pasa drogowego o numerach geodezyjnych: 15, 61 w miejscowości Tokary"

     Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.jeden. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późń. zm.) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego zarządzeniem z dnia 21 listopada 2011r. zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą Wykonanie dokumentacji technicznej ,,Budowa drogi żwirowej dojazdowej do gruntów rolnych na działkach pasa drogowego o numerach geodezyjnych: 15, 61 w miejscowości Tokary" zwany dalej Zespołem Roboczym w składzie:

1. Leszek Andrzej Dzierzkowski - przewodniczący komisji,
2. Paweł Pura - sekretarz komisji,
3. Karol Dobrzaniecki - członek komisji.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w § 5 Regulaminu Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 69/11 (PDF, 63,11 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 69/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-12-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-12-19

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-12-19

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-12-19