Zarządzenie Nr 71/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 19 grudnia 2011 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych oraz wyposażenia znajdującego się w Urzędzie Gminy Mielnik i świetlicy wiejskiej w Osłowie

     Na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2009r. Nr 152, poz. 1223), zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych oraz wyposażenia znajdującego się w Urzędzie Gminy Mielnik i świetlicy wiejskiej w Osłowie na dzień 20 grudnia 2011 roku.

§ 2. Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję w składzie:

1) Barbara Warszycka - Przewodniczący
2) Marta Patrycja Koroluk- Członek
3) Mirosław Kadej - Członek

§ 3. Komisja przeprowadzi inwentaryzację w dniach od 20 do 27 grudnia 2011 roku.

§ 4. Księgowość urzędu gminy dokona rozliczenia przeprowadzonej inwentaryzacji i jej wynik przedstawi Wójtowi Gminy w terminie do 10 stycznia 2012 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 71/11 (PDF, 60,35 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 71/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych oraz wyposażenia znajdującego się w Urzędzie Gminy Mielnik i świetlicy wiejskiej w Osłowie

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-12-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-12-19

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-12-19

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-12-19