Zarządzenie Nr 72/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 19 grudnia 2011 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji  materiałów znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy

     Na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2009r. Nr 152, poz. 1223), zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji materiałów znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy na dzień 21 grudnia 2011 roku.

§ 2. Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję w składzie:

1) Michał Walendziuk - Przewodniczący
2) Wojciech Niewiński- Członek
3) Mateusz Łubko- Członek

§ 3. Komisja przeprowadzi inwentaryzację w dniu 21 grudnia 2011 roku.

§ 4. Księgowość urzędu gminy dokona rozliczenia przeprowadzonej inwentaryzacji i jej wynik przedstawi Wójtowi Gminy w terminie do 30 grudnia 2011 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 72/11 (PDF, 59,19 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 72/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-12-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-12-19

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-12-19

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-12-19