Zarządzenie Nr 1/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: Dostawa trzech komputerów przenośnych wraz z opogramowaniem w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik”.

     Na podstawie Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem nr 329/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 maja 2014r., zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: Dostawa trzech komputerów przenośnych wraz z opogramowaniem w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik”, w następującym składzie:

1) Ewa Klimaszewska - przewodniczący
2) Justyna Lewkowicz - sekretarz
3) Dariusz Romaniuk - członek

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w §9 - 11 Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 1/14 (PDF, 202,25 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 1/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: Dostawa ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-12-10

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-12-10

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-12-10

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-12-10