Zarządzenie Nr 284/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 9 stycznia 2014 r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przeznaczam do dzierżawy nieruchomość gruntową z zasobu Gminy Mielnik.

2.  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami i odpadami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 284/14 (PDF, 152,16 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 284/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-01-09

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-01-09

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-01-09

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-01-09