Zarządzenie Nr 286/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 14 stycznia 2014 r.

w sprawie powołania komisji do dokonania obmiaru, wyceny i sprzedaży drewna opałowego z dz. nr 5196/50 i 5196/70 w Mielniku

     Na podstawie art. 30 ust. 3  ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318)  Wójt Gminy Mielnik zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać obmiaru i wyceny drewna opałowego, pozyskanego w wyniku wycinki z terenu pod przyszły odwiert wód leczniczych, z działek nr 5196/50 i 5196/70 w Mielniku.

§ 2. Dokonać sprzedaży wyżej obmierzonego drewna.

§ 3. Sprzedaż przeprowadzić w formie przetargu ofertowego, po wcześniejszej akceptacji ceny minimlanej sprzedaży.

§ 4. Jedynym kryterium przetargu jest cena.

§ 5. Do przeprowadzenia wyżej wymienionych czynności powołuje Komisję w składzie:

1. Dariusz Romaniuk - przewodniczący Komisji
2. Agnieszka Koc - członek Komisji
3. Karol Dobrzaniecki - członek Komisji

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 286/14 (PDF, 96,05 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 286/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji do dokonania obmiaru, wyceny i sprzedaży drewna opałowego z dz. nr 5196/50 i 5196/70 w Mielniku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-01-14

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-01-14

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-01-14

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-01-14