Zarządzenie Nr 287/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 20 stycznia 2014 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku

     Na podstawie art. 98-101 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Mielnik Nr XVIII/101/05 z dnia 24 maja 2005r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mielniku (Dz. U. Woj. Podl. Nr 147, poz. 1723) oraz Uchwały Rady Gminy Mielnik Nr XV/67/08 z dnia 21 maja 2008r. w sprawie zmian statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Udzielam pełnomocnictwa Panu Marianowi Tadeuszowi Szewelukowi.

2.  Zakres pełnomocnictwa określa załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 287/14 (PDF, 469,46 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 287/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-01-20

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-01-20

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-01-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-01-20