Zarządzenie Nr 290/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Dostawa drukarek monochromatycznych dla Urzędu Gminy Mielnik wraz z materiałami eksploatacyjnymi"

     Na podstawie art. 4  ust. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem Nr 173/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 stycznia 2013 r.:

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Dostawa drukarek monochromatycznych dla Urzędu Gminy Mielnik wraz z materiałami eksploatacyjnymi” zwany dalej Zespołem Roboczym w składzie:

1) Artur Jaworski - przewodniczący zespołu roboczego,
2) Ewa Klimaszewska - sekretarz zespołu roboczego,
3) Kamil Markiewicz - członek zespołu roboczego.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w §5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 290/14 (PDF, 98,14 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 290/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Dostawa drukarek ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-01-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-01-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-01-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-01-29