Zarządzenie Nr 291/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 30 stycznia 2014 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania komisji do dokonania obmiaru, wyceny i sprzedaży drewna opałowego z dz. nr 5196/50 i 5196/70 w Mielniku

     Na podstawie art. 30 ust. 3  ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 645 i poz. 1318)  Wójt Gminy Mielnik zarządza co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 286/14 Wojta gminy Mielnik z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji do dokonania obmiaru, wyceny i sprzedaży drewna opałowego z dz. nr 5196/50 i 5196/70 w Mielniku, wprowadza się następujące zmiany w § 5  :

- punkt 1) otrzymuje brzmienie: Marta Koroluk
- punkt 2) otrzymuje brzmienie: Justyna Lewkowicz

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 291/14 (PDF, 95,15 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 291/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 stycznia 2014 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania komisji do dokonania obmiaru, wyceny i sprzedaży drewna opałowego z dz. nr 5196/50 i 5196/70 w Mielniku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-01-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-01-30

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-01-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-01-30