Zarządzenie Nr 292/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Usługa wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rewitalizacja centrum miejscowości Mielnik".

     Na podstawie art. 19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn zm.) zarządzam, co nastepuje:

§ 1. Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: " Usługa wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rewitalizacja centrum miejscowości Mielnik", w nastepujacym składzie:

1) Agnieszka Koc - przewodniczący Komisji,
2) Ewa Klimaszewska - sekretarz Komisji,
3) Dariusz Romaniuk - członek Komisji.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załącznik do Regulaminu Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik, wprowadzony Zarządzeniem nr 176/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 292/14 (PDF, 95,65 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 292/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Usługa wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rewitali...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-01-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-01-30

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-01-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-01-30