Zarządzenie Nr 294/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą: "Usługa wykonania oraz dostawy twardych opraw (okładek) na dokumenty dla Urzędu Gminy Mielnik (znak sprawy: ZP-O.271.8.1.2014)".

     Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem Nr 173/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 stycznia 2013 r.:

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą: "Usługa w ykonani a oraz dostaw y twardych opraw (okładek) na dokumenty dla Urzędu Gminy Mielnik (znak sprawy: ZP-O.271.8.1.2014)", w następującym składzie:

1) Agnieszka Koc - przewodniczący Zespołu Roboczego,
2) Ewa Klimaszewska - sekretarz Zespołu Roboczego,
3) Kamil Markiewicz - członek Zespołu Roboczego.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w §5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 294/14 (PDF, 99,05 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 294/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą: "Usługa wykonania oraz ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-01-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-01-30

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-01-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-01-30