Zarządzenie Nr 295/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Mielnik podczas nieobecności w dniach od 3  lutego do 11 lutego 2014 roku

     Na podstawie art. 31 w związku z art. 33 ust. 4  ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594; z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z nieobecnością Wójta Gminy Mielnik w dniach od 3  lutego do 11 lutego 2014 roku, upoważniam Pana Piotra Wysockiego Sekretarza Gminy do zastępowania Wójta Gminy Mielnik.

§ 2. 1. Udzielam Panu Piotrowi Wysockiemu Sekretarzowi Gminy na czas zastępstwa, o którym mowa § 1  niniejszego zarządzenia, pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu Wójta Gminy Mielnik wszelkich czynności prawnych z zakresu prawa materialnego i procesowego, z wyłączeniem udzielania upoważnień do wydawania w imieniu Wójta Gminy Mielnik decyzji administracyjnych oraz z wyłączeniem spraw dotyczących umarzania wierzytelności Gminy Mielnik i jednostek organizacyjnych Gminy Mielnik z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

2.  Pełnomocnictwo obejmuje umocowania do ustanawiania innych pełnomocnictw w zakresie, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 295/14 (PDF, 95,25 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 295/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Mielnik podczas nieobecności w dniach od 3 lutego do 11 lutego 2014 roku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-01-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-01-30

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-01-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-01-30