Zarządzenie Nr 296/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 12 lutego 2014 r.

w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczajacej 14 000 euro pod nazwą: "Dostawa wyposażenia pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Mielnik wraz z montażem" (znak sprawy: ZP-O.271.7.1.2014)

     Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 907; z późn. zm.) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem nr 176/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 stycznia 2013r.:

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania, przeprowadzneia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą: "Dostawa wyposażenia pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Mielnik wraz z montażem" (znak sprawy: ZP-O.271.7.1.2014), w następującym składzie:

1) Dariusz Romaniuk - Przewodniczący Zespołu Roboczego,
2) Agnieszka Koc - Sekretarz Zespołu Roboczego,
3) Karol Dobrzaniecki - członek Zespołu Roboczego,

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w § 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 296/14 (PDF, 99,26 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 296/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczajacej 14 000 euro pod nazwą: "Dostawa wyposażenia ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-02-12

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-02-12

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-02-12

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-02-12