Zarządzenie Nr 298/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 12 lutego 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

     Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2  pkt 2  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz §4 uchwały Nr XV/84/04 Rady Gminy Mielnik z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy, zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami miejscowości Olchowicze i Stankowicze.

§ 2. Przedmiotem konsultaji będzie udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie dotyczące zmiany rodzaju miejscowości na inny niż wymieniony w wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 15 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980r. (Dz. Urz. M.A.G.T. i O.Ś. Nr 4, poz. 9).

§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone na ogłoszonych zebraniach zwołanych przez Wójta w miejscowościach:

- Olchowicze - w dniu 17 lutego 2014r. o godz. 16:00
- Stankowicze - w dniu 17 lutego 2014r. o godz. 17:00

§ 4. Protokół z konsultacji przekazać Wójtowi Gminy po ich zakończeniu.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 298/14 (PDF, 97,95 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 298/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-02-12

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-02-12

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-02-12

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-02-12