Zarządzenie Nr 300/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówień publicznych w kwotach nieprzekraczających 14 000 euro pod nazwami: "Dostawa i montaż wiaty drewnianej w miejscowości Wilanowo" (znak sprawy: ZP-O.271.10.1.2014), oraz "Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności prowadzonej przez Gminę Mielnik oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych jednostek podległych Gminie Mielnik" (znak sprawy: ZP-O.271.9.1.2014).

     Na podstawie art. 4  ust. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem Nr 176/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 stycznia 2013 r.:

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówień publicznych w kwotach nieprzekraczających 14 000 euro pod nazwami: "Dostawa i montaż wiaty drewnianej w miejscowości Wilanowo" (znak sprawy: ZP-O.271.10.1.2014), oraz "Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności prowadzonej przez Gminę Mielnik oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych jednostek podległych Gminie Mielnik" (znak sprawy: ZP-O.271.9.1.2014), zwany dalej Zespołem Roboczym w składzie:

1) Agnieszka Koc - przewodniczący Zespołu Roboczego,
2) Dariusz Romaniuk - sekretarz Zespołu Roboczego,
3) Karol Dobrzaniecki - członek Zespołu Roboczego,

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w §5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 300/14 (PDF, 100,62 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 300/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówień publicznych w kwotach nieprzekraczających 14 000 euro pod nazwami: "Dostawa i montaż ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-02-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-02-27

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-02-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-02-27