Zarządzenie Nr 303/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 6 marca 2014 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli w Urzędzie Gminy Mielnik oraz jednostkach organizacyjnych gminy na 2014 rok

     Na podstawie podstawie art. 69 ust. 1  pkt. 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885; z późn.zm.) § 31-36 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mielnik określonego Zarządzeniem Nr 15/11 Kierownika Gminy Mielnik z dnia 25 sierpnia 2011r oraz Zarządzenia Nr 23/11 Kierownika Urzędu z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Mielnik zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam harmonogram kontroli w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy na 2014 rok - zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam:

1) Sekretarzowi Gminy - w zakresie spraw organizacyjnych w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych.
2) Skarbnikowi Gminy - w zakresie gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych.
3) Inspektorowi ds. kadrowych - w zakresie przestrzegania postanowień Kodeksu pracy.
4) Referentowi  ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz zamówień publicznych i oświaty - w zakresie realizacji zamówień publicznych.
5) Referentowi ds.inwestycji, gospodarki komunalnej i drogownictwa - w zakresie zgodności wykonywanej działalności dotyczącej zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
6) Inspektorowi ds. rolnych, ochrony przyrody,  łowiectwa i rybactwa - w zakresie posiadania ubezpieczeń OC z tytułu posiadania gospodarstwa oraz budynków rolniczych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 303/14 (PDF, 234,29 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 303/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli w Urzędzie Gminy Mielnik oraz jednostkach organizacyjnych gminy na 2014 rok (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-03-06

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-03-06

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-03-06

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-03-06