Zarządzenie Nr 304/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 7 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 298/14 z dnia 12 lutego 2014r.

     Na podstawie art. 30 ust. 1  i 2  pkt 2  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. z 2013r. poz. 645, poz. 1318) oraz §4 uchwały Nr XV/84/04 Rady Gminy Mielnik z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy, zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 298/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami §2 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2.  Przedmiotem konsultacji będzie udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie dotyczące zmiany rodzaju miejscowości na inny niż wymieniony w wykazie urzędowych nazw miejscowości stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2013r., poz. 200)”.

§ 2. Pozostała treść Zarządzenia pozostaje bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 304/14 (PDF, 96,28 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 304/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 298/14 z dnia 12 lutego 2014r.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-03-07

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-03-07

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-03-07

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-03-07