Zarządzenie Nr 305/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 7 marca 2014 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemirów

     Na podstawie art. 26 - 27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013r. poz. 330, zm. poz. 613), zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych oraz wyposażenia znajdującego się na stanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemirów.

§ 2. Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję w składzie:

1) Katarzyna Bajena- Przewodniczący,
2) Justyna Lewkowicz - Członek,
3) Kamil Markiewicz - Członek.

§ 3. 1) Komisja przeprowadzi inwentaryzację w dniu 7 marca 2014 roku;

2)  Komisyjne przekazanie majątku nastąpi w dniu inwentaryzacji w obecności przekazującego oraz przyjmującego mienie.

§ 4. Księgowość Urzędu Gminy dokona rozliczenia przeprowadzonej inwentaryzacji i jej wynik przedstawi Wójtowi Gminy w terminie do 10 marca 2014 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 305/14 (PDF, 93,23 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 305/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemirów

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-03-07

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-03-07

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-03-07

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-03-07