Zarządzenie Nr 306/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 12 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2013r.

     Na podstawie art. 265 pkt. 2  oraz art. 267 ust. 1  pkt. 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646), Wójt Gminy Mielnik postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikami nr 1  i 2  do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1  przedłożyć Radzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 306/14 (PDF, 294,35 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 306/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2013r. (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-03-12

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-03-12

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-03-12

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-03-12