Zarządzenie Nr 307/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

     Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5  stycznia 2011 roku (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2014r., poz. 231) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zapewniam na terenie Gminy Mielnik miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie: urzędowych obwieszczeń wyborczych, plakatów wyborczych komitetów wyborczych, na tablicach informacyjnych Gminy rozmieszczonych w miejscowościach na terenie gminy.

2.  Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

§ 2. Zakazuję umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wyborczych na wiatach przystankowych na terenie gminy Mielnik.

§ 3. Plakaty i hasła nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt zobowiązanych.

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie gminy Mielnik, a także zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mielnik.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 307/14 (PDF, 96,38 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 307/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-03-14

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-03-14

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-03-14

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-03-14