Zarządzenie Nr 308/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 20 marca 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn "Budowa świetlicy w Radziwiłłówce wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - etap I - Budowa altany oraz części ogrodzenia terenu”

     Na podstawie art. 19 - 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego " Budowa świetlicy w Radziwiłłówce wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - etap I - Budowa altany oraz części ogrodzenia terenu ” w składzie:

1)  Dariusz Romaniuk  - przewodniczący komisji,
2)  Agnieszka Koc - sekretarz komisji,
3)  Ewa Klimaszewska - członek komisji.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załącznik do Regulaminu Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 176/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 308/14 (PDF, 96,4 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 308/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn "Budowa świetlicy w Radziwiłłówce wraz z zagospodarowaniem przyległego ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-03-20

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-03-20

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-03-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-03-20