Zarządzenie Nr 309/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 21 marca 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych pn: "Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” oraz "Wykonanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowego, drewnianego budynku świetlicy wiejskiej w Tokarach"

     Na podstawie art. 19 - 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych pn : "Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” oraz "Wykonanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowego, drewnianego budynku świetlicy wiejskiej w Tokarach" w składzie:

1) Dariusz Romaniuk  - przewodniczący komisji,
2) Agnieszka Koc - sekretarz komisji,
3) Ewa Klimaszewska - członek komisji.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załącznik do Regulaminu Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 176/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 309/14 (PDF, 98,39 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 309/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych pn: "Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-03-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-03-21

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-03-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-03-21