Zarządzenie Nr 311/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 3 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2014 – 2025

     Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938, z 2014r. poz. 1646) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2014 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1  do uchwały.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2  do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 311/14 (PDF, 607,17 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 311/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2014 – 2025 (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-04-03

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-04-03

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-04-03

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-04-03