Zarządzenie Nr 313/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 3 kwietnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej w miejscach publicznych na terenie Gminy Mielnik"

     Na podstawie art. 19 - 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pn.: " Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej w miejscach publicznych na terenie Gminy Mielnik " w składzie:

1) Dariusz Romaniuk  - przewodniczący komisji,
2) Ewa Klimaszewska - sekretarz komisji,
3) Karol Dobrzaniecki - członek komisji,

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załącznik do Regulaminu Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 176/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 313/14 (PDF, 95,52 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 313/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej w miejscach publicznych ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-04-03

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-04-03

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-04-03

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-04-03