Zarządzenie Nr 315/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 9 kwietnia 2014 r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik w trybie bezprzetargowym

     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.) oraz Zarządzenia Nr 312/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Mielnik podczas nieobecności w dniach od 7 kwietnia do 11 kwietnia 2014 roku,, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przeznaczam do dzierżawy nieruchomość gruntową z zasobu Gminy Mielnik.

2.  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami i odpadami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  z up. Wójta

Piotr Wysocki

 

Załączniki do treści

  • 315/14 (PDF, 163,14 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 315/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik w trybie bezprzetargowym

Metryka strony

Udostępniający: z up. Wójta, Piotr Wysocki

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-04-09

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-04-09

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-04-09

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-04-09