Zarządzenie Nr 320/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Osłowo"

     Na podstawie art. 19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz 907 z późn zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:„Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Osłowo", w następującym składzie:

1) Dariusz Romaniuk - przewodniczący Komisji Przetargowej,
2) Wojciech Niewiński - sekretarz Komisji Przetargowej,
3) Paweł Pura - członek Komisji Przetargowej,

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa Regulamin pracy komisji przetargowej stanowiący załącznik do Regulaminu Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik, wprowadzony Zarzadzeniem nr 176/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 320/14 (PDF, 95,35 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 320/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Osłowo"

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-04-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-04-30

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-04-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-04-30