Zarządzenie Nr 324/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 6 maja 2014 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu - etap I i II".

    Na podstawie art. 19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2013r. poz. 907; z późn. zm.) zarządzam, co nastepuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 321/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu - etap I i II”, wprowadza się nastepujące zmiany w §1:
 - punkt 1) otrzymuje brzmienie: Ewa Klimaszewska - przewodniczący Komisji Przetargowej,

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 324/14 (PDF, 98,65 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 324/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 6 maja 2014 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2014-05-06

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2014-05-06

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2014-05-06

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2014-05-06