Zarządzenie Nr 325/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 14 maja 2014 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Osłowo".

     Na podstawie art. 19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2013r. poz 907 z późn zm.) zarzadzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 320/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Osłowo", wprowadza się następujące zmiany w §1:

- punkt 2) otrzymuje brzmienie : Agnieszka Koc - sekretarz Komisji Przetargowej,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 325/14 (PDF, 94,64 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 325/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 14 maja 2014 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Osłowo".

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-05-14

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-05-14

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-05-14

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-05-14