Zarządzenie Nr 329/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 28 maja 2014 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

     Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594), oraz art. 19 ust. 2 w związku z art. 21, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), Wójt Gminy Mielnik zarządza co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany funkcjonującego Regulamin Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem nr  176/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 stycznia 2013r. oraz wprowadzić nowy, zgodny z załącznikiem.

§ 2. Do przestrzegania postanowień nowego Regulaminu zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Mielnik.

§ 3. Wyznaczam Sekretarza Gminy do zapoznania pracowników z jego treścią.

§ 4. Traci moc zarządzenia Wójta Gminy Mielnik nr 176/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 329/14 (PDF, 1,04 MB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 329/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 maja 2014 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik. (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-05-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-05-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-05-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-05-29