Zarządzenie Nr 330/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 2 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu - etap I i II''.

     Na podstawie art. 19 - 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu - etap I i II'', w następującym składzie:

1) Dariusz Romaniuk - przewodniczący Komisji Przetargowej,
2) Ewa Klimaszewska - sekretarz Komisji Przetargowej,
3) Karol Dobrzaniecki - członek Komisji Przetargowej,

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załącznik Nr 8 do Regulaminu Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik, wprowadzony Zarządzeniem Nr 329/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 maja 2014 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych w Urzedzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 330/14 (PDF, 99,42 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 330/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbęd ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-06-02

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-06-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-06-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-06-02