Zarządzenie Nr 331/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 2 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwami: "Zakup wraz z dostawą zdrojów ulicznych do miejscowości Mielnik, Gmina Mielnik" (nr sprawy ZP-O.271.15.1.2014), oraz "Zakup elementów małej architektury wraz z dostawą i montażem w miejscowości Mielnik, Gmina Mielnik" (nr sprawy: ZP-O.271.16.1.2014).

     Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.:Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem nr 329/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 maja 2014r.:

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwami: "Zakup wraz z dostawą zdrojów ulicznych do miejscowości Mielnik, Gmina Mielnik" (nr sprawy ZP-O.271.15.1.2014), oraz "Zakup elementów małej architektury wraz z dostawą i montażem w miejscowości Mielnik, Gmina Mielnik" (nr sprawy: ZP-O.271.16.1.2014), zwany dalej Zespołem Roboczym w składzie:

1) Agnieszka Koc - przewodniczący
2) Ewa Klimaszewska - sekretarz
3) Karol Dobrzaniecki - członek

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w § 9-11 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 331/14 (PDF, 99,8 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 331/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwami: "Zaku ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-06-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-06-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-06-02