Zarządzenie Nr 332/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 2 czerwca 2014 r.

w sprawie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych pod nazwami.:"Budowa drogi dojazdowej do pól w Mielniku (droga wewnętrzna)", oraz „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Niemirowie poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej oraz zakup i montaż elementów małej architektury w ramach zadania inwestycyjnego - "Przebudowa świetlicy w Niemirowie wraz  zagospodarowaniem przyległego terenu".

     Na podstawie art. 19 - 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych pod nazwami.:"Budowa drogi dojazdowej do pól w Mielniku (droga wewnętrzna)", oraz „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Niemirowie poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej oraz zakup i montaż elementów małej architektury w ramach zadania inwestycyjnego - "Przebudowa świetlicy w Niemirowie wraz  zagospodarowaniem przyległego terenu", w następującym składzie:

1) Agnieszka Koc - przewodniczący Komisji Przetargowej,
2) Ewa Klimaszewska - sekretarz Komisji Przetargowej,
3) Dariusz Romaniuk - członek Komisji Przetargowej,

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załącznik Nr 8 do Regulaminu Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik, wprowadzony Zarządzeniem Nr 329/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 maja 2014 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych w Urzedzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 332/14 (PDF, 98,55 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 332/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych pod nazwami.:"Budowa drogi dojazdowej do pól w Mielniku (droga wewnętrzna)", oraz „Zagosp ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-06-02

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-06-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-06-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-06-02