Zarządzenie Nr 333/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań oraz rozliczenia zamówień publicznych w kwocie nieprzekraczającej 30 000,00 euro pod nazwami: "Zakup wraz z dostawą zdrojów ulicznych do miejscowości Mielnik, Gmina Mielnik" (nr sprawy ZP-O.271.17.1.2014), oraz "Zakup elementów małej architektury wraz z dostawą do miejscowości Mielnik, Gmina Mielnik" (nr sprawy: ZP-O.271.19.1.2014).

     Na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem nr 329/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 maja 2014r.:

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania i przeprowadzenia postępowań oraz rozliczenia zamówień publicznych w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwami: "Zakup wraz z dostawą zdrojów ulicznych do miejscowości Mielnik, Gmina Mielnik" (nr sprawy ZP-O.271.17.1.2014), oraz "Zakup elementów małej architektury wraz z dostawą do miejscowości Mielnik, Gmina Mielnik" (nr sprawy: ZP-O.271.19.1.2014), zwany dalej Zespołem Roboczym w składzie:

1) Agnieszka Koc - przewodniczący
2) Ewa Klimaszewska - sekretarz
3) Justyna Lewkowicz - członek

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w § 9-11 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 333/14 (PDF, 98,2 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 333/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań oraz rozliczenia zamówień publicznych w kwocie nieprzekraczającej 30 000,00 euro pod nazwami: "Zakup...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-06-18

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-06-18

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-06-18

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-06-18