Zarządzenie Nr 336/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik

     Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108; z póź. zm.) w związku z Uchwałą Nr IV/21/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 marca 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003r. Nr 38, poz. 851) oraz Uchwałą Nr IV/13/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 21 stycznia 2011r. o zmianie uchwały Nr IV/21/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 marca 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011r. Nr 35 poz. 488), zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 335/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik wprowadza się następującą zmianę:

1. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: Kamil Markiewicz- członek.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 336/14 (PDF, 96,24 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 336/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-06-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-06-30

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-06-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-06-30