Zarządzenie Nr 338/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 4 lipca 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000,00 euro pod nazwą: "Usługa rewitalizacji zieleni na terenie parku, dz. nr 6002, przy Pl. Kościuszki w miejscowości Mielnik, Gmina Mielnik".

     Na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem nr 329/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 maja 2014r.:

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000,00 euro pod nazwą: "Usługa rewitalizacji zieleni na terenie parku, dz. nr 6002, przy Pl. Kościuszki w miejscowości Mielnik, Gmina Mielnik", zwany dalej Zespołem Roboczym w składzie:

1) Dariusz Romaniuk - przewodniczący,
2) Justyna Lewkowicz - sekretarz,
3) Karol Dobrzaniecki - członek,

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w § 9-11 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 338/14 (PDF, 96,49 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 338/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000,00 euro pod nazwą: "Usługa...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-07-04

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-07-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-07-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-07-04