Zarządzenie Nr 342/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 24 lipca 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000,00 euro pod nazwą: "Dowóz trojga niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Mielnik do Szkoły Specjalnej w Siemiatyczach w okresie roku szkolnego 2014/2015"

     Na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem nr 329/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 maja 2014r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000,00 euro pod nazwą: "Dowóz trojga niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Mielnik do Szkoły Specjalnej w Siemiatyczach w okresie roku szkolnego 2014/2015", zwany dalej Zespołem Roboczym w składzie:

1) Agnieszka Koc - przewodniczący,
2) Ewa Klimaszewska - sekretarz,
3) Kamil Markiewicz - członek,

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w § 9-11 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 342/14 (PDF, 98,4 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 342/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000,00 euro pod nazwą: "Dowóz...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-07-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-07-24

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-07-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-07-24