Zarządzenie Nr 344/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 30 lipca 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug na wysokości miejscowości Niemirów – Gnojno ”

     Na podstawie art. 19 - 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję przetargową do przeprowadzenia czynności związanych z przygotowaniem postepowania o udzielenie zamówienia oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug na wysokości miejscowości Niemirów – Gnojno ”, w składzie:

1. Dariusz Romaiuk - przewodniczący Komisji,
2. Ewa Klimaszewska - sekretarz Komisji,
3. Małgorzata J. Szymańska - członek Komisji,
4. Agnieszka Koc - członek Komisji,
5. Szymon Pszczółka - członek Komisji,
6. Olgierd Jerzy Koleśnik - członek Komisji,
7. Grzegorz Romanowski - członek Komisji.

§ 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Projekt jest częścią projektu pn.: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie realizowanego w ramach działania V.2 Trasy rowerowe, Oś priorytetowa V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Programu Operacyunego Rozwój Polski Wschodniej.

§ 3. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiazków członków komisji okresla regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załącznik do Regulaminu Zamówień Publicznych w Urzedzie Gminy Mielnik, wprowadzony Zarządzeniem Nr 329/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 maja 2014r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 344/14 (PDF, 100,72 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 344/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug na wysokości ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-07-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-07-30

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-07-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-07-30