Zarządzenie Nr 347/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 13 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594; z późn. zm.), art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19 ; z późn. zm) oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013r., poz. 393) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuje komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w następującym składzie:

1) Adam Tobota - Wójt Gminy Mielnik - Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej jako przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
2) Bożena Dzitkowska -  przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) Alicja Sawczuk -  Dyrektor Zespołu Szkół w Mielniku,
4) Dorota Daniłowska  - ekspert z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej,
5) Barbara Krystyna Pietruszewska - ekspert z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej,

§ 2. Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 347/14 (PDF, 185,26 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 347/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-08-13

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-08-13

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-08-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-08-13