Zarządzenie Nr 349/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Mielnik w roku szkolnym 2014/2015.

     Na podstawie §4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie szczególnych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2014r. poz. 1024) zarządzam co następuje:

§ 1. Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. „Wyprawka szkolna", należy składać w terminie do dnia 12 września 2014r. w szkole, do której uczęszczać będzie uczeń w roku szkolnym 2014/2015.

§ 2. Dane zbiorcze poszczególnych grup uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna", Dyrektor szkoły przekazuje Wójtowi Gminy Mielnik do dnia 15 września 2014r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 349/14 (PDF, 94,46 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 349/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Mielnik w roku szkolnym 2014/2015.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-08-14

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-08-14

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-08-14

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-08-14