Zarządzenie Nr 350/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 19 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny i zaopiniowania wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2014 roku

   Na podstawie Uchwały Nr V/18/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielnik zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 302/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 4 marca 2014 r. § 1 otrzymuje brzmienie:
„W celu dokonania oceny i zaopiniowania najkorzystniejszych wniosków złożonych przez Kluby Sportowe, ubiegające się o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu, powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1) Ewa Klimaszewska - przewodniczący komisji,
2) Justyna Lewkowicz - sekretarz komisji,
3) Kamil Markiewicz - członek komisji.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 350/14 (PDF, 95,63 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 350/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny i zaopiniowania wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2014 roku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2014-09-02

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2014-09-02

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2014-09-02

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2014-09-02