Zarządzenie Nr 355/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 22 września 2014 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących jej własności

     Na podstawie § 7 ust. 4 pkt 4 uchwały Nr III/14/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących jej własności (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2007r. Nr 3, poz. 33 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję do odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących jej własności w składzie:

1) Ewa Klimaszewska - Przewodniczący,
2) Karol Dobrzaniecki - Członek,
3) Justyna Lewkowicz - Członek.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 156/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 października 2012 r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących jej własności.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 355/14 (PDF, 97,88 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 355/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-09-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-09-23

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-09-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-09-23