Zarządzenie Nr 356/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 02 października 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy

    Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379) i art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 217 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938, z 2014r. poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911) oraz uchwały Nr XXVII/196/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2014, uchwały Nr XXXII/237/14 z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014, Wójt Gminy Mielnik zarządza co następuje:

§1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1.640.000zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetu gminy.

§2. 1. Spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami następować będzie z dochodów budżetowych w latach 2016 - 2025.

2. Zabezpieczeniem kredytu długoterminowego będzie weksel in blanco.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 356/14 (PDF, 98,03 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 356/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 02 października 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2014-10-02

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2014-10-02

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2014-10-02

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2014-10-02