Zarządzenie Nr 357/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 02 października 2014 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik

   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379) i art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906) zarządzam, co następuje:

§1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego następujące nieruchomości gruntowe niezabudowane o nr 237, 238, 450 położone na terenie gruntów wsi Radziwiłłówka, bliżej opisane w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami i odpadami.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 357/14 (PDF, 187,82 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 357/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 02 października 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2014-10-02

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2014-10-02

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2014-10-02

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2014-10-02