Zarządzenie Nr 358/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 7 października 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik

     Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108; z póź. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXX/229/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014r., poz. 2327),  zarządzam co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości nr 5403/3 i 5281/5 położonych w Mielniku, stanowiących mienie komunalne Gminy Mielnik powołuje się komisję w składzie:

  1. Marta Patrycja Koroluk- przewodnicząca,
  2. Katarzyna Bajena- członek,
  3. Urszula Gniadek- członek.

§ 2. Komisja będzie prowadziła prace zgodnie z § 14 w/w rozporządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 358/14 (PDF, 98,44 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 358/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 7 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-10-07

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-10-07

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-10-07

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-10-07