Zarządzenie Nr 361/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Usługa składu komputerowego i łamania publikacji Kroniki Gminy Mielnik".

     Na podstawie Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem nr 329/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 maja 2014r., zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Usługa składu komputerowego i łamania publikacji Kroniki Gminy Mielnik", w następującym składzie:

1) Justyna Lewkowicz - przewodniczący,
2) Małgorzata Kryńska - sekretarz,
3) Kamil Markiewicz - członek.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w §9 - 11 Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 361/14 (PDF, 97,15 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 361/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 października 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-10-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-10-21

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-10-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-10-21