Zarządzenie Nr 368/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 20 listopada 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów służbowych stanowiących własność Gminy Mielnik"

    Na podstawie Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem nr 329/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 maja 2014r., zarządzam co następuje:

§1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów służbowych stanowiących własność Gminy Mielnik", w następującym składzie:

1) Justyna Lewkowicz - przewodniczący
2) Ewa Klimaszewska - sekretarz
3) Paweł Pura - członek

§2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w §9 - 11 Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 368/14 (PDF, 97,12 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie nr 368/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2014-11-20

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2014-11-20

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2014-11-20

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2014-11-20