Zarządzenie Nr 3/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 654, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 3 i ust. 1d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Mielnik na lata 2015-2017, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi do spraw ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami i odpadami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2015r.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 3/14 (PDF, 188,78 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 3/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-12-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-12-19

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-12-19

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-12-19