Zarządzenie Nr 5/14
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Dostawa energii elektrycznej i świadczenie jej dystrybucji do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilenia budynków i obiektów administrowanych przez Gminę Mielnik"

     Na podstawie art. 19 - 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907; z późn zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Dostawa energii elektrycznej i świadczenie jej dystrybucji do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilenia budynków i obiektów administrowanych przez Gminę Mielnik", w następującym składzie:

1) Justyna Lewkowicz - przewodniczący,
2) Ewa Klimaszewska - sekretarz,
3) Kamil Markiewicz - członek,

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załącznik nr 8 do Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik, wprowadzony Zarządzeniem nr 329/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 maja 2014r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 5/14 (PDF, 98,68 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 5/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Dostawa energii elektrycznej i świadczenie jej dystrybucji do ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-12-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-12-23

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-12-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-12-23